Strategy Times

Vrije Universiteit Amsterdam

VU Strategie 2020-2025

Ambities maken we samen waar

VU Strategy Times

Lees de editie van de VU Strategy Times die in aanloop naar de strategische conferentie van 17 november 2020 is verschenen (beperkt verspreid).

VU Strategy Times Publiek (Nederlands)

Lees de Nederlandse VU-brede editie van de VU Strategy Times.

VU Strategy Times Publiek (English)

Read the English VU-wide edition of the VU Strategy Times.