“Onze strategie lééft.”

Prof. dr. Mirjam van Praag

Voorzitter College van Bestuur

Voorwoord

Graag bied ik namens het College van Bestuur deze VU Strategy Times aan. Het is een greep uit alle buitengewone initiatieven die we samen in de afgelopen maanden hebben ontplooid teneinde onze Strategie 2020-2025 te implementeren..

Dat schrijf ik niet zonder trots. Het COVID-19 virus trof én treft ons allen op professioneel en persoonlijk vlak. Juist in tijden van noodgedwongen fysieke verwijdering is het belangrijk om in verbinding te blijven. De wijze waarop wij ons aanpassen en elkaar vinden om niet alleen onderwijs en onderzoek te continueren maar ook onze toekomst te bestendigen, vind ik inspirerend. Het tekent de betrokkenheid en veerkracht van onze VU-gemeenschap. Onze missie is relevanter dan ooit. Wij nemen met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Wij leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en ‘A Broader Mind’. Ons onderzoek is grensverleggend zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en met de samenleving. Daarvoor staat de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik kan jullie zeggen: we liggen op koers om de ambities uit onze Strategie 2020-2025 waar te maken. De vele voortreffelijke resultaten en bijdragen van collega’s in deze digitale krant laten zien dat het instellingsplan niet slechts een papieren document is. Onze strategie lééft. Het geeft richting aan ons doen en laten, ook in uitdagende tijden zoals deze. Dat geeft vertrouwen, in een meer duurzame, ondernemende en diverse toekomst voor de VU. Mijn dank en waardering gaat uit naar jullie allen. Samen maken we dit mogelijk. Samen maken we de VU. Met vriendelijke groet, Namens het College van Bestuur, Mirjam van Praag