Toegelicht:

Strategie VU 2020-2025

Welke koers vaart de Vrije Universiteit Amsterdam de komende jaren?

Waar staat de VU? En misschien nog wel belangrijker: waarvóór staat de VU? Op die vragen geven we antwoord in de strategie VU 2020-2025. We maken daarin keuzes die gebaseerd zijn op onze historie, onze identiteit en de waarden van waaruit we werken. Keuzes die duidelijk maken hoe we ons verhouden tot onze omgeving.

In onze strategie 2020-2025 onderscheiden we drie speerpunten: duurzaam, ondernemend en divers. Daarnaast richten we ons op negen ambities voor het onderwijs, onderzoek, valorisatie en de bedrijfsvoering. Ook verbinden we ons onderzoek met de samenleving via vier zogenoemde profielthema’s: Human Health and Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability.

Voor de implementatie van de strategie is een strategieteam opgesteld, dat samen met projectleiders (trekkers) en tal van medewerkers werkt aan de realisatie van onze strategische doelstellingen. Hieronder vind je een overzicht van alle trekkers.

Inmiddels nadert het eerste jaar van de implementatie z'n einde. In deze VU Strategy Times geven we een overzicht van de vele resultaten en stappen die inmiddels zijn gezet.

Bekijk ook de video voor een grafische weergave van bovengenoemde ambities, speerpunten en thema’s.

Als je meer wilt weten over de strategie en over de implementatie ervan, bezoek dan www.vu.nl/strategie of www.vu.nl/strategy

Speerpunten en ambities

Trekker

Erik Boer

Trekker

Ivar Maas

Trekkers

Ruard Ganzevoort

Nathalie Janssen

Onderzoek, Onderwijs & Valorisatie

toekomst- bestendige onderwijsvormen

Trekker

Erna Klein Ikkink

Leven Lang Ontwikkelen

Trekker

Brendy Boogaard

Profielthema’s & Focus en positie

Trekker

Peter Beek

Wetenschap-pelijke reputatie

Trekker

Richard de Waard

Bedrijfsvoering

Trekker

Cécile Willems

Trekker

Stefan Titus

Erkennen en waarderen

Trekker

Marjolein Vloothuis

Slagvaardig en Wendbaar

Trekkers

Bart van Leijen

Nynke Rodenhuis