Brendy Boogaard
“De pandemie vraagt om reflectie en versnelling. Welke kansen en bedreigingen zien we? En wat is ons aanbod?"

Brendy Boogaard

Trekker van de ambitie Leven Lang Ontwikkelen

“Nieuwe kansen voor Leven Lang Ontwikkelen”

"De arbeidsmarkt is enorm in verandering. Steeds minder mensen blijven hun hele leven hetzelfde doen. De noodzaak om je te blijven ontwikkelen neemt toe. Ook organisaties zoeken partners voor de permanente educatie van hun medewerkers. Tegelijkertijd liegt de concurrentie er niet om: hbo instellingen, particuliere onderwijsinstituten, online aanbieders. We moeten als VU goed gaan bepalen waar wij ons in onderscheiden.” “Leven Lang Ontwikkelen is een hot topic. Veel verschillende partijen begeven zich op dit vlak. En door de coronapandemie is de online markt enorm in beweging. Als je wilt meedoen in deze markt, dan moet je heel actief zijn. Het ministerie van OCW vindt het een taak van de universiteiten om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en te faciliteren met een divers aanbod. Ook de VSNU, De Vereniging van Universiteiten, heeft het hoog op de agenda staan.” Brendy Boogaard, trekker van de ambitie Leven Lang Ontwikkelen, wil er alles aan doen om te zorgen dat de VU dé plek voor ontwikkeling voor professionals is en blijft. Nu en in de toekomst.

“De pandemie vraagt om reflectie en versnelling. Welke kansen en bedreigingen zien we? En wat is ons aanbod? Enerzijds gaat het technologisch heel hard, maar ook economisch gebeurt er van alles in ons land. En dat biedt kansen. Dat klinkt misschien gek, maar het is wél zo. Als wij zien dat er in bepaalde sectoren veel ontslagen vallen, dan kunnen wij misschien wel de omscholing verzorgen. We zien ook dat de instroom bij de Lerarenacademie toeneemt. Specifiek de zij-instroom, dus dat zijn mensen die zich laten omscholen in een beroep waar een tekort aan is. Hier kunnen we bij uitstek op inspelen.” “En nee, wij zijn geen verkooporganisatie van onderwijsaanbod, maar ook om maatschappelijk bij te dragen moeten we ondernemerschap tonen. Wij zien professionals als ons impact instrument. Bij ons kunnen professionals zich breed ontwikkelen en via hen dragen we ook bij aan hun organisaties en de maatschappij.”

“In ons huidige aanbod zitten echt pareltjes. Toch denk ik dat we ook keuzes moeten maken. Op welke inhoudelijke thema’s lopen we voor? En waar heeft de markt behoefte aan? We kunnen niet alles aanbieden, maar wel focussen en uitbreiden waar we in uitblinken. Anders ben ik bang dat we teveel van alles zijn.”

“Ik zie een gebouw voor me waar VU voor professionals op de gevel staat. De huidige tijd vraagt ons wel te heroverwegen hoe we dat gebouw gaan inrichten. Als we veel meer colleges online gaan aanbieden, dan hebben we waarschijnlijk minder lokalen nodig. Maar ik denk dat een ruimte voor ontmoeting veel belangrijker gaat worden. Die netwerkfunctie kunnen we blijven vervullen door een eigen gebouw.” “Ik zag op het nieuws dat er 200 miljoen voor bij- en omscholing is vrijgemaakt. Wat een kans voor de VU! De wereld vraagt om mensen die flexibel zijn, die mee kunnen bewegen en het verschil kunnen maken. Leven Lang Ontwikkelen aan de VU biedt dat fundament.

Lees ook

Gevel Vrije Universiteit met logo en wapperende SDG vlag

Ben je klaar voor een betere wereld?

Lees het artikel