If you compare yourself with others, You may become vain and bitter; For always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; It is a real possession in the changing fortunes of time…

(Desiderata – Max Ehrman)

Mbo pop-up store broedplaats voor sociale diversiteit

“Het is een bijzondere tijd; een tijd waarin werken en elkaar ontmoeten op de VU niet vanzelfsprekend (meer) is. Ik mis het echt, de energieke sfeer, de studenten en collega’s. De verhalen bij de koffiemachine, aan de lunchtafel, de levendige discussies, de niet geplande overleggen, de onverwachte ontmoetingen.” “Ik werk nu ruim 17 jaar op de VU en ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. Ik word uitgedaagd en uitgenodigd mee te doen met de tagline Verander je wereld. Ik probeer altijd ondernemend te zijn binnen mijn functie. De VU wakkert dat aan, die maatschappelijke betrokkenheid. Waarom zou dat alleen voor onze studenten en onderzoekers gelden? Ook wij, als medewerkers kunnen een bijdrage leveren. Kunnen ideeën aandragen die iets kunnen bijdragen, iets kunnen veranderen. En dat was precies wat er bij mij gebeurde toen ik het Instellingsplan (IP) las. Sociale diversiteit is in het IP een belangrijk onderwerp en het idee waar ik al langer mee rond had gelopen. En ineens zag ik dat voor me tot leven komen, op de VU. En toen heb ik een videoboodschap gemaakt voor Mirjam van Praag.”

Elles Bandringa
Elles Bandringa

Elles Bandringa Management Assistente Afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Aan het woord is Elles Bandringa, Management Assistente Afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Een vrouw met groot enthousiasme en een pionierende ondernemende houding. Haar idee: een mbo Pop-up store op de campus.

Elles: “Op het moment dat kennis en kunde gecombineerd wordt, en VU- en mbo studenten elkaar op de campus ontmoeten, ontstaat er meer sociale diversiteit. Leeftijdsgenoten die met elkaar kunnen sparren en elkaar kunnen helpen aan nieuwe ideeën en feedback. Het is geweldig dat hier op de VU zoveel kennis is maar het is echt niet vanzelfsprekend dat iedereen aan een universiteit gaat studeren. Ik merk dat daar best een onuitgesproken taboe is en dat over het studeren aan een mbo minder ‘trots’ gecommuniceerd wordt. Ik vind dat echt niet nodig, we zijn allemaal gelijk en hebben elkaars handen en hersenen nodig. Op het moment dat de mbo studenten op de campus hun diensten kunnen aanbieden kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Hoe gaaf zou het zijn als er veel meer ondernemingen en winkels op de campus komen waar we allemaal profijt van kunnen hebben? Een mbo pop-up store met bijvoorbeeld een fietsenmaker, kapper en een kleermaker.” “Mirjam van Praag heeft me snel in contact gebracht met Erik Boer van Ondernemen en daarna hebben we het idee en de mogelijkheden samen met iemand van de campusorganisatie besproken. Na de start van het Academisch Jaar zijn we op bezoek geweest bij Sandra Lim A Po, Directeur Onderwijs ROC Zuid en Pieter van den Bent, opleidingsdirecteur kappersopleiding. Zij reageerden positief verrast en waren ook een beetje verbaasd. Dit idee ‘van de buren’ hadden ze totaal niet verwacht.”

“Op 24 november zijn we weer bij elkaar geweest om het idee verder te concretiseren. Daar waren, naast de twee eerder genoemde mensen, tevens de directeur Bedrijfsvoering, programmamanager Mode, UV en K&C, opleidingsmanager Haarverzorging, opleidingsmanager Sport & Beweging en opleidingsmanager House of Events, bij aanwezig.” “Het is duidelijk dat zij het idee: het combineren van Kennis & Kunde absoluut interessant vinden en dat vind ik heel erg mooi. Weet je, als je een idee hebt moet je er echt iets mee doen. Want samen kunnen we iets heel bijzonders neerzetten. Zoals Cruijff al zei: ‘...want alleen kun je niks, en met zijn allen kun je alles.’ Daar geloof ik in. En als ik dit kan, dan kun jij het ook. Dus steek je idee of suggestie niet langer onder stoelen of banken, maar kom er mee naar buiten. Ondernemerschap en een ondernemende houding is enorm belangrijk en inspirerend en ook een beetje besmettelijk. Al is dat misschien een wat gekke formulering in deze tijd.”