“Ik ga voor een tien met een griffel”

De Vrije Universiteit Amsterdam ambieert een nieuw systeem van erkennen en waarderen voor wetenschappelijk personeel. Wat vraagt dit (straks) van de HR-adviseur? Marjolein Vloothuis (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) en Jan Thomas Cremer (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) wisselen van gedachten:

“Ik ga voor een tien met een griffel”

De Vrije Universiteit Amsterdam ambieert een nieuw systeem van erkennen en waarderen voor wetenschappelijk personeel. Wat vraagt dit (straks) van de HR-adviseur? Marjolein Vloothuis (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) en Jan Thomas Cremer (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) wisselen van gedachten:

Marjolein Vloothuis
“Het werk van de wetenschapper moet meer in balans komen, waarbij de hoge werkdruk afneemt en er meer ruimte ontstaat voor ieders persoonlijke ontplooiing.”

Marjolein Vloothuis Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

“De eerste uitdaging zit hem voor mij in leidinggevenden informeren en overtuigen dat het anders moet. Het werk van de wetenschapper moet meer in balans komen, waarbij de hoge werkdruk afneemt en er meer ruimte ontstaat voor ieders persoonlijke ontplooiing. Als HR-adviseur beschouw ik mezelf als aanjager om dit tot stand te brengen. Nog niet iedereen binnen de VU ziet die noodzaak.”

Jan Thomas Cremer
“We zullen een andere mindset moeten ontwikkelen waarbij we ons niet meer blindstaren op beschikbare posities.”

Jan Thomas Cremer Faculteit der Rechtsgeleerdheid

“Het is altijd goed om stil te staan bij het huidige beleid. Hoe en waarom deden we wat we deden? En wat is er veranderd in de wereld? Met het nieuwe systeem van erkennen en waarderen willen we naar een situatie waarin doorgroei mogelijk wordt zonder dat er een organisatorische plek beschikbaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe universitair hoofddocent (UHD). Dat zal voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een verandering ten opzichte van de huidige situatie zijn. Mijn werk begint bij dit aan te kaarten en uitleggen wat dit voor mijn faculteit betekent. We zullen een andere mindset moeten ontwikkelen waarbij we ons niet meer blindstaren op beschikbare posities. Het is hierbij noodzakelijk een minimum set aan criteria te formuleren waarlangs je kunt erkennen en waarderen en waar wetenschappers aan moeten voldoen om een volgende loopbaanstap te kunnen maken.”

Marjolein Vloothuis

“Het principe van een universiteit is dat onderwijs niet zonder onderzoek kan en vice versa. Nu zijn we op sommige terreinen echter doorgeschoten op aantallen (onderzoeks)publicaties. In het verlengde hiervan leeft bij mijn faculteit de vraag hoe het onderwijs meer in balans kan komen met het onderzoek. Wat ik als HR-adviseur bijvoorbeeld van de Faculteit Rechten kan leren is hoe zij het element onderwijs in de functieprofielen van wetenschappers verweven.”

Jan Thomas Cremer

“De verhouding tussen onderwijs en onderzoek ligt bij Rechten inderdaad anders. We zijn bezig om extra tijd en geld te krijgen voor onderzoek. Ik zou het interessant vinden om nóg meer met de HR-adviseurs van andere faculteiten te sparren over wat kwaliteit in onderzoek en onderwijs inhoudt. Wat vinden we daarbij belangrijk? VU-breed eenduidigheid aanbrengen in beleid is ook essentieel. En verder moeten we werken aan meer transparantie over wat wel en niet kan (in doorgroeimogelijkheden). Ik kan me voorstellen dat ik betrokken raak bij de opzet van een werkgroep die helpt hieraan invulling te geven.”

Marjolein Vloothuis

“We zijn met ons huidige Erkennen en Waarderen beleid op de goede weg, maar ik ga voor een tien met een griffel. Dat zit hem vooral in het creëren van een gezond (ontwikkelings)klimaat waar wetenschappers tot volle wasdom kunnen komen. Als HR-adviseur vind ik het belangrijk om daar mijn steentje aan bij te dragen.”

Binnen de VU is een nieuwe visie op erkennen en waarderen ontwikkeld.

Klik hier

Lees ook

Man en vrouw staan bij een muur vol roze en gele post-it velletjes

Slagvaardig en Wendbaar

Lees verder