Flexibel Studeren in 2030

Flexibel Studeren in 2030

Stel je voor: jij als student staat straks centraal in plaats van de vastomlijnde eindtermen van een opleiding. Je bent verantwoordelijk en ondernemend en weet waar je over een aantal jaren wilt staan. Samen met je studiecoach vertaal je jouw doelstellingen naar een persoonlijk leerprogramma. Hierbij ontwikkel je jezelf breed en leer je de meerwaarde zien van verschillende perspectieven. Jouw leerprogramma kan vervolgens een reguliere opleiding zijn, maar ook een flexibel programma. Vanuit de VU zullen we je actief uitdagen op jouw persoonlijke ontwikkelplan.

Studeren en volgen van onderwijs doe je samen

Binnen een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend. Jouw groep versterkt, maar beperkt niet. Je bepaalt je eigen tempo: versnellen, vertragen, verdiepen of verbreden is mogelijk. De VU wordt hiermee een meer inclusieve universiteit en geeft nog meer ruimte aan talent.

Je kunt straks ook een substantieel aantal vakken bij andere instellingen volgen. Dat kan on campus én online. De VU heeft met diverse partners, zoals de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Twente, al nauwe samenwerking. Via een nationale onderwijscatalogus kun je bekijken welke vakken passen in jouw programma. Ook kun je vakken volgen bij internationale partners binnen het initiatief van Aurora Alliance. Het volledig uitvallen van een student behoort tot het verleden. We maken afspraken op maat als een voltijdse opleiding niet bij jou past. Misschien past parttime studeren terwijl je werkt beter bij jou of is het zinvol om tussentijds een jaar in het buitenland te verblijven terwijl je enkele vakken bij ons volgt. De deelcertificaten die je bij ons hebt gehaald hebben een aanzienlijke waarde in de arbeidsmarkt wanneer je besluit om volledig (of tussentijds) te stoppen. Na jouw onderwijs bij de VU ben je in staat om onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te beschouwen en samen te werken met andere disciplines. Daarom is het onderwijs opgezet volgens de principes van A Broader Mind. Dit uit zich onder meer via de Mixed Classroom, Community Service Learning en Ondernemerschapsonderwijs. Het accent in ons onderwijs ligt op het aanleren van academische kennis en vaardigheden die breed inzetbaar zijn en die van pas komen om je te blijven ontwikkelen gedurende je verdere loopbaan.

Ontmoeting is de basis

Door de mini-samenleving op de campus leer je met open vizier naar de samenleving te kijken, open voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen. Digitalisering van onderwijs biedt flexibiliteit. In ons ontwerp van een vak, onderwijsmateriaal en onderwijsvormen geven we beide een plek. Digitaal en fysiek lopen in elkaar over, vullen elkaar aan en kunnen elkaar vervangen. Als student kun je hierdoor wisselen tussen online en on campus binnen de afspraken die je met ons maakt.

Als student leg je relaties met docenten, onderzoekers, medestudenten en met de maatschappij. Dit is een netwerk dat waardevol is voor het leven. Ook als professional kun je op ons terugvallen. De VU ondersteunt de professional blijvend in leeruitdagingen door begeleiding naar onderwijs dat jij nodig hebt. Soms zal dit onderwijs van ons zelf zijn, maar in veel gevallen ook onderwijs van partners in binnen- of buitenland. Als professional heb je scholing nodig wanneer een verandering in het werkveld of jouw ambitie daar om vraagt. In 2030 volgen deze veranderingen elkaar sneller op door onder andere technologische ontwikkelingen. De VU biedt onderwijs in verschillende vormen: bijvoorbeeld gecertificeerd onderwijs in losse modules, kennisabonnementen, maatwerk of incompany trainingen. Actuele state of the art inzichten worden voortdurend in het onderwijs verwerkt zodat jij deze direct kunt toepassen in het werk. De opzet van ons onderwijs in 2030 is daarmee toekomstbestendig en legt de basis waar een maatschappij in beweging op terug kan vallen.

De studentroutes en de VU

Het mogelijk maken van deze visie vraagt om meer flexibiliteit in ons onderwijs. Niet alleen de VU, maar alle onderwijsinstellingen in Nederland werken aan flexibilisering. Daarbij worden de vier studentroutes van het Versnellingsplan als uitgangspunt genomen. De vier studentroutes zijn Eigen Tempo, Buiten de gebaande paden, Mijn diploma en Modulair studeren.

walking Eigen Tempo

Bij Eigen Tempo studeer je in je eigen tempo. Dat is nu vaak niet mogelijk doordat er allerlei beperkingen zijn in de organisatie van het onderwijs, de inzet van docenten, begeleiding, het tempo van medestudenten en de beschikbaarheid van faciliteiten. Uitdaging voor de VU is hoe we kunnen voorkomen dat een leertraject te solistisch en in eenzaamheid wordt afgelegd.

hiking Buiten de gebaande paden

Bij Buiten de gebaande paden volg je als student gedurende de opleiding een substantieel aantal vakken bij andere instellingen. Diverse afspraken over het onderwijs zijn dan noodzakelijk, ook met het HBO. Hoe waarderen we een vak dat bij een andere instelling is gevolgd? Wat is de omvang van een vak?

diploma Mijn diploma

Bij Mijn Diploma staat het individuele leertraject van de student centraal. Je maakt als student afspraken met de VU over hoe je je eigen leerdoelen kan bereiken. Doordat studenten ook vakken elders volgen zijn landelijke en Europese standaarden het uitgangspunt.

file-certificate Modulair Studeren

Modulair Studeren biedt een variant waarbij je als student of professional geaccrediteerd onderwijs kan volgen zonder dat je een volledige opleiding hoeft te doen. Deelcertificaten of microcredentials geven waarde aan de afgeronde vakken. De huidige scheidslijn tussen initieel en postinitieel onderwijs vervaagt daarmee. Dit kent nog wel de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld voor bekostiging, Europese standaarden voor waarderen van vakken en kwaliteitszorg op niveau van vakken in plaats van opleidingen.