Wetenschappelijke reputatie

VU scoort op duurzame ontwikkeling

In hoeverre dragen we als universiteit bij aan een betere en meer duurzame toekomst voor ons allen? Sinds 2018 wordt dat gemeten en gepresenteerd in een ranglijst die als vernieuwend beschouwd kan worden in de academische wereld.

Een campagne met impact

De nieuwe Corporate Communicatie Strategie beoogt het verder stroomlijnen van alle communicatie vanuit de VU. Met ruimte voor communicatie van de verschillende eenheden en differentiatie naar de diverse doelgroepen, draagt elke uiting nog duidelijker een VU- signatuur. Zo vergroten we onze impact.