Strategische Conferentie

De komende Strategische Conferentie staat opnieuw in het teken van de speerpunten en ambities uit de Strategie VU 2020-2025. In essentie gaat het om prioriteren en verdiepen: we kijken naar de roadmaps van de ambities en speerpunten en bespreken waar in de voorliggende implementatieperiode de focus op moet komen te liggen. En we leggen inhoudelijke vraagstukken voor, met als doel om hier samen richting aan te geven, zodat de trekkers hun vervolgstappen en DOTs hierop kunnen afstemmen.

Overzicht break-out sessies

Tijdens de conferentie worden in drie rondes verschillende break-out sessies gehouden rondom de speerpunten en ambities uit de strategie. Hieronder tref je het overzicht aan van de inhoud van alle break-out sessies. In het schema is per ronde te zien welke break-out sessies gepland staan.

Ronde 1

Hoe brengen we ons diversiteitsbeleid verder en overbruggen we de verschillen in culturele diversiteit tussen eenheden?

Ronde 2

Ronde 3

Hoe brengen we de Mixed Classroom verder op opleidingsniveau?

Ronde 1

Ronde 2

Roadmap duurzaamheid: waar liggen de prioriteiten t.a.v. onze duurzaamheidsplannen?

Ronde 3

Hoe vervlechten we maatschappelijke vraagstukken met ons onderwijs?

Ondernemend + Impact

Ronde 1

Hoe stimuleren we via het onderwijs een ondernemende houding, gedrag en competenties bij studenten?

Ronde 2

idem

Ronde 3

Ronde 1

Hoe kunnen we de profielthema's versterken met inzet van centrale onderzoeksmiddelen?

Ronde 2

Ronde 3

idem

Onderwijs voor de Toekomst

Ronde 1

Hoe ziet het flexibele onderwijs van de toekomst eruit?

Ronde 2

Welke keuzes maken we t.a.v. onderwijslogistiek en welke onderliggende businessprincipes zijn daarbij belangrijk?

Ronde 3

Bieden onze (vernieuwde) onderwijsvisie en ontwerpprincipes voldoende kader voor blended learning én flexibel onderwijs in de toekomst?

VU voor Professionals

Ronde 1

Hoe spelen we met onze LLO-strategie in op de snelle ontwikkelingen om ons heen?

Ronde 2

idem

Ronde 3

Wetenschappelijke Reputatie

Ronde 1

Ronde 2

The Times Impact Ranking: wordt dit de nieuwe norm?

Ronde 3

idem

Ronde 1

Digital@VU: hoe optimaliseren we de mogelijkheden die dit biedt voor Onderwijs en Onderzoek?

Ronde 2

Ronde 3

idem

Ronde 1

Hoe ziet het flexibele onderwijs van de toekomst eruit?

Ronde 2

Hoe verbinden en versterken we de vele activiteiten die bijdragen aan de sociale campus?

Ronde 3

idem

Erkennen en Waarderen

Ronde 1

Hoe gaan wij onze nieuwe visie op erkennen en waarderen in praktijk brengen?

Ronde 2

idem

Ronde 3