Onderwijs voor de toekomst

Flexibel onderwijs in 2030

Flexibel onderwijs in 2030

Man kijkt door virtual reality bril met drie anderen aan zijn zijde

user-graduate Flexibel studeren in 2030

Lees verder

Stel je voor: jij als student staat straks centraal in plaats van de vastomlijnde eindtermen van een opleiding

Je bent verantwoordelijk en ondernemend en weet waar je over een aantal jaren wilt staan. Samen met je studiecoach vertaal je jouw doelstellingen naar een persoonlijk leerprogramma. Hierbij ontwikkel je jezelf breed en leer je de meerwaarde zien van verschillende perspectieven. Jouw leerprogramma kan vervolgens een reguliere opleiding zijn, maar ook een flexibel programma. Vanuit de VU zullen we je actief uitdagen op jouw persoonlijke ontwikkelplan.

A Broader Mind for Students onderdeel van alle bachelor curricula

Academische vorming, niet alleen in je eigen vakgebied, maar juist ook daarbuiten. Verder denken dan je eigen discipline, contact maken met studenten en docenten van andere faculteiten en met hen samen nadenken over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En contact maken met de wereld buiten de VU, op plekken waar deze maatschappelijke vraagstukken de praktijk van alledag beïnvloeden. Dat is A Broader Mind for Students. We hebben aan de VU sinds 2019 een A Broader Mind Course en Community Service Learning, maar binnenkort leert iedereen, studenten én docenten, de kracht van A Broader Mind kennen. We zijn nu bezig om te kijken hoe de ABM4S-doelstellingen via eindtermen in de bacheloropleidingen terecht kunnen komen. Deze doelstellingen gaan over (1) in staat zijn om verschillende perspectieven toe te passen op sociale en academische problemen; (2) openheid, en begrip van sociale en culturele diversiteit; (3) samenwerken; en (4) reflectie op jezelf als student, academicus en burger. Onlangs is een werkgroep gestart om samen met opleidingsdirecteuren van alle faculteiten te bekijken waar deze eindtermen al zichtbaar zijn in opleidingen en hoe deze eindtermen vertaald kunnen worden naar de verschillende opleidingen.

De A Broader Mind Course is een blended en multidisciplinair programma, ontwikkeld vóór en door studenten. Studenten gaan in breed samengestelde teams vanuit alle faculteiten aan de slag met acht actuele maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, armoede, rebellie en digitalisering. De eerstvolgende A Broader Mind course start in het tweede semester.

Onderwijs geven tijdens een pandemie

De afgelopen maanden hebben VU docenten hun creativiteit laten zien met bijzondere methoden van online lesgeven. Door de pandemie is immers het grootste deel van de lessen digitaal geworden, in verschillende vormen. Als je niet samen in een collegezaal zit, is het niet altijd even gemakkelijk om goed contact te maken en te houden met studenten. En, hoe breng je de lesstof goed over vanachter een beeldscherm? Junior docenten delen hun beste tips in korte video’s op de VU website Get an Idea’. De ervaringen van docenten nu zijn waardevol voor de ontwikkeling van het onderwijs voor de toekomst. Hybride lesvormen, digitale colleges en seminars worden in de toekomst veel gebruikelijker. We zullen veel meer plaats- en tijdonafhankelijk gaan werken. Ook als we niet genoodzaakt zijn om online onderwijs te geven, maar weer vanuit het leren van de student kunnen kiezen voor de juiste mix van online en on campus hebben we een schat aan ervaringen, kennis en vaardigheden waar we op terug kunnen vallen.  

Lees ook

Groepje studenten zit buiten op het campus terrein van de VU de grond in de zon

De campus als dé plek voor culturele ontmoeting en academische nieuwsgierigheid

Lees verder

Drie luisterende en lachende mensen

VU voor Professionals

Lees verder