Een missie voor elk profielthema

Een missie voor elk profielthema

De VU heeft vier prachtige profielthema’s: Governance for Society, Human Health and Life Sciences, Connected World en Science for Sustainability. De thema’s zijn nauw verbonden met de identiteit van de VU en verwijzen naar de maatschappelijke domeinen waaraan de VU door onderwijs, onderzoek en valorisatie een bijdrage wil leveren. Om meer focus aan te brengen in onze activiteiten hebben we, conform de doelstellingen uit het instellingsplan, de missie, visie en strategie voor de profielthema’s verder aangescherpt, mede in relatie tot de Sustainable Development Goals. Deze aanscherping komt de interne en externe communicatie ten goede, evenals het maken van keuzes bij de inzet van middelen. Op basis van de aangescherpte beschrijvingen gaan we graag het gesprek aan over de wijze waarop we de profielthema’s binnen de VU verder kunnen ontwikkelen en leidend laten zijn voor onze activiteiten.

Connected World

Governance for Society

Human Health & Life Sciences

Science for Sustainability