Diversiteit

palette Kleur in de staf

Het Diversity Office ontwikkelt samen met onder meer de dienst HR, als deel van de strategische ambities rondom het speerpunt Diversiteit, een actieplan en toolkit om meer kleur in de staf te bewerkstelligen. Studenten en medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond verrijken de VU. Hun meer diverse perspectieven leveren kwalitatief beter onderwijs, onderzoek en dienstverlening op. Reden dus om de culturele diversiteit binnen de VU te behouden en vergroten. We vroegen een student, een wetenschapper en een bestuurder van kleur naar hun ervaringen.

Lees verder

comments-alt Courageous Conversations

Eén onzer redacteuren waagde de sprong: eind september woonde ze online een Courageous Conversation bij en ging in gesprek over oncomfortabele thema’s rondom diversiteit en uitsluiting.

Lees verder

Lees ook

Twee mensen aan het werk in een laboratorium

Erkennen en Waarderen

Lees verder

Groepje studenten zit buiten op het campus terrein van de VU de grond in de zon

“De campus als dé plek voor culturele ontmoeting en academische nieuwsgierigheid”

Lees verder