Digitalisering

VU lanceert als eerste universiteit in Nederland Research Drive

Digitalisering

VU lanceert als eerste universiteit in Nederland Research Drive

Op 15 september 2020 is de Research Drive gelanceerd. Niet zomaar een nieuwe tool voor het veilig beheren en uitwisselen van onderzoeksdata, maar het resultaat van een intensieve samenwerking van verschillende diensten op de VU: IT, de UB en Bestuurszaken. Joeri Both, hoofd afdeling Research Support: “We kunnen nu eindelijk gestructureerd met data opslag aan de slag.”

Research Drive is een omgeving die onderzoekers de mogelijkheid biedt om in de onderzoeksfase data veilig op te slaan en te delen, op een manier dat anderen daar ook bij kunnen en je er gezamenlijk aan kunt werken. In januari 2021 zal het voor iedereen toegankelijk zijn. De VU is de eerste Nederlandse universiteit die met Research Drive aan de slag gaat. Het is een programma onderdeel in het veel grotere verhaal van Research Data Management (RDM). RDM is eenvoudig gezegd de organisatie van onderzoeksdata. Dit wordt onder andere vanwege privacywetgeving steeds belangrijker voor onderzoekers en universiteiten. Maar ook vragen subsidieverstrekkers aan onderzoekers om verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij omgaan met hun data. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vertelt ook Cécile Willems, Hoofd business services IT: “De aandacht van de onderzoeker voor zijn data loopt vaak tot en met publicatie van het onderzoek. Nadat resultaten en conclusies gepresenteerd zijn, kun je verder met vervolg- of nieuw onderzoek. Veel minder van belang blijkt het goed archiveren van het onderzoek, zodat anderen het kunnen gebruiken.”

“Terwijl juist die transparantie, Open Science, cruciaal is voor de wetenschap en dus ook voor de VU”, vult Cécile Willems aan. “Wetenschappelijke data zijn alleen waardevol en houdbaar als je ze kunt delen en beschikbaar stellen. Maar het is een tijdrovende klus, waar wij onderzoekers bij willen helpen. ” Zo is er bijvoorbeeld een RDM Support Desk ingericht. Hier kunnen zij met al hun vragen over Research Data Management terecht. Joeri Both: “Als je wilt weten hoe je een data management plan schrijft voor een subsidieverstrekker óf als je wilt weten hoe je het beste om kunt gaan met privacygevoelige data bij een groot samenwerkingsproject; wij helpen je.”

YODA

Een tweede resultaat binnen het RDM Programma is de pilot die nu wordt uitgevoerd met YODA, Your Data. Sander Houweling, professor Aardwetenschappen aan de VU en een van de YODA Pilot deelnemers: “YODA is, anders dan Research Drive, een tool die meer gericht is op de individuele onderzoeker. Met behulp van YODA kun je al je onderzoeksdata op een heel gemakkelijke manier archiveren en publiceren.” Het heeft niet alleen voordelen voor de individuele onderzoeker. Data en onderzoek worden zo zichtbaarder voor de buitenwereld en de kans is veel groter dat onderzoeksdata die aan de VU geproduceerd zijn ook door anderen gebruikt gaat worden.” Research Drive en YODA zijn slechts twee voorbeelden van de grote digitale transformatie waar we ons in bevinden. Cécile Willems: “Universiteiten hebben naast een veranderende wereld ook te maken met een veranderende sector. De uitdaging is om digitalisering zo goed mogelijk in te zetten om de universiteit van de toekomst te faciliteren.”

VU is klaar voor Digital@VU

In deze tijden is het belangrijk dat je flexibel kunt werken, onafhankelijk van tijd en plaats en vanaf elk apparaat. Binnenkort kan daarom iedereen aan de slag op de nieuwe digitale werkplek Digital@VU. Elke doelgroep krijgt zijn eigen online werkplek, waar je veilig kunt samenwerken en gegevens kunt delen. Verschillende Cloud producten van Microsoft, zoals OneDrive, Microsoft 365 en SharePoint Online zullen worden geïmplementeerd. Dat is maatwerk. Cecile Willems, hoofd business services IT: “In essentie gaat het erom dat we de digitale werkomgeving zo veel mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoefte van de gebruiker. Een docent heeft andere functionaliteiten nodig dan een onderzoeker. Hoe maken we de juiste vertaalslag naar de verschillende doelgroepen van de VU? Daar ligt voor ons de uitdaging.” Soms haalt de realiteit de voorgenomen stappen in. Zo is versneld door de pandemie, ZOOM nu de meest gebruikte tool voor online onderwijs. Maar of ZOOM voldoet aan de veiligheid- en security-eisen van de VU staat ter discussie. Het team van Digital@VU is daarom in gesprek met VU gebruikers om de juiste keuze voor de beste tool te kunnen maken. Met Digital@VU is de Vrije Universiteit in de nabije toekomst nog wendbaarder en flexibeler. Het vergroot de optimale samenwerking en sluit aan bij de digitalisering van het onderwijs en onderzoek. Van nu en de toekomst.

Lees ook

Dreamteams

Lees verder

Twee studenten uit de toekomst onderzoeken een anatomisch model van een menselijk lichaam

Onderwijs voor de Toekomst

Lees verder